Rozmery učenia

 

Škola je rozdelená do troch semestrov. Jeden semester trvá 3 mesiace. Medzi každým semestrom je dvojtýždenná pauza.  

 

Škola je rozdelená na 10 dní väčšinou počas víkendov. 

 

1. Semester – Poznanie

 

V prvom semestri sa obohacuje vnímanie o pochopenia a jasné zákony v hmote, ktoré nám vytvárajú život a s ním spojené zážitky.

Témy: hĺbkové pochopenia ega, možnosti tvorenia, dualita, telo a jeho všetky časti, psyché, empatia, vplyv a ovplyvňovanie, manipulácia, etika a vesmírne zákonitosti atď.

 

2. Semester – Vedenie

 

V druhom semestri sa vnímanie rozširuje do ďalších rovín, ktoré pomáhajú chápať súvislosti a dôslednosť v konaní.

Témy: Synchronicita, energia, ľavá a pravá hemisféra, živly atď.

 

 3. Semester – Videnie

 

V treťom semestri sa pochopenie rozšíri do rovín, kde človek jasne chápe a vidí svoj zmysel v živote a nachádza v sebe podstatu života.

 

 

Študijný program je rozdelený na štyri skupiny:

 

1. Doobeda 2x do týždňa po 2 hodiny   

2. Poobede 2x do týždňa po 2 hodiny

3. Celodenné štúdium 10x po jednom dni od 9:00 - 17:00. 

4. Víkendové štúdium 5x víkend od 9:00 - 17:00 

 

 

 

Individuálne stretnutia podľa dohody.

 

Pre príhlásenie do školy vyplňte kontaktné informácie a pridajte telefónne číslo. V blízkej dobe Vás budeme kontaktovať.