Motto školy: Poznanie otvára možnosti

Vízia školy: Vytvoriť šťastnú a zdravú spoločnosť 

 

História

Kedysi dávno boli školy poznania normálnou súčasťou spoločnosti. Ľudia poznávali svoje prirodzenosti a danosti. Rozvíjali ich každodenným navštevovaním a zdieľaním skúseností. Učitelia v daných školách vedeli o tom ako fungujú zákonitosti hmoty - vesmíru a predávali tieto učenia s pokojom a múdrosťou. Vedeli, že každá bytosť je v inom vývojovom stupni, preto ku každému pristupovali s láskou a trpezlivosťou. Boli to školy mystérií a poznania, liečenia a energií, fyzikálnych zákonitostí a techniky. Neskôr sa školstvo a učenie uzavrelo do štruktúr, ktoré memorizujú študentov a vytvárajú tak systémové štruktúry, kde nie je možný osobný rast. Tvoria sa tak všeobecne rovnako vzdelaní ľudia s chýbajúcimi časťami vlastnej podstaty. Každá ľudská bytosť by mala vedieť podstatu svojho života a svoj účel. Nachádzaním týchto unikátností sa človek stáva plným a kráča v živote ďalej s ľahkosťou a zmyslom. Táto škola je práve doplnok k všeobecnému vzdelaniu spoločnosti. V budúcnosti sa môže stať samotne fungujúcou školou, kde plne vedomí jedinci opustia brány tejto školy s jasným vedomím svojich cieľov a zámerov.

 

Zámer školy

Vytvoriť harmonické miesto pre pochopenie ľudských faktorov. Cestou pokus omyl sa naučiť chápať dokonalosť v životnej forme ľudskej bytosti. Hrať sa a tešiť v učení. Nevedieť je dovolené. Rozpomenúť sa je prirodzené. Vytvoriť slobodnú školu s ľahkou výučbou seba samého. Odstrániť programy a udržiavať prirodzenosť v ľudskej podobe duchovnej bytosti. Naučiť sa chápať zákonitosti tvorenia. Byť empatickým, súcitným a láskavým. Rozvíjať danosti duše a cnosti človeka. Škola hrou v jednotnom kruhu spojenou energiou. Kde sa rozvíjajú jednotlivci v skupine. Skupina tak rastie a rozvíja svoje danosti. Jednota ako základný pojem a pochopenie spoločného celku vedomia. 

Škola je založená z faktorov prítomného diania momentálnej energie evolúcie a transformácie. Najbližšie roky ňou prejdú stovky žiakov a pomôže tak celému regiónu a jednotlivcom. Škola je založená v posvätnom meste na východe Slovenska. Prináša múdrosť a skutočné kvality človeka. Zachováva slobodnú vôľu a zjednocuje pravdy do celku. Prináša pochopenie Jednoty ako evolučného skoku jednotlivca a planéty. Úspech v poznávaní. Radosť v tvorení.

 

Učivo a veci, ktoré sa na tejto škole naučíte sú spojené so zákonitosťami pozemského života a vesmírnych zákonov. Pochopiť ich princípy prinášajú život plynulým a jednoduchším. Nastavenie svojej fantázie a predstavivosti nekonečných možností pomôže zmeniť myšlienkovú mapu celej Zeme.

 

Po absolvovaní 3 semestrov  sa študent dostane do inej úrovne v energetickej forme. Bude chápať veci z iného uhla pohľadu a jeho individuálne  vedomie sa bude rozširovať iným tempom ako doposiaľ. 

 

Učitelia a lektori, ktorí učia na tejto škole, majú rozsiahle skúsenosti vo všetkých oblastiach. Pozerajú sa na život z nadhľadu a pochopenia. Vidia skutočnosť vo svojej podstate a nasledujú zákonitosti energie a synchronicity. Vedia a vidia Jednotnú pravdu v pravom slova zmysle. Učia na základe pochopenia cítenia a vnímania jednotlivca a skupiny.

 

V skupine sa nachádza max. 8 študentov.

 

Pre príhlásenie do školy vyplňte kontaktné informácie a pridajte telefónne číslo. V blízkej dobe Vás budeme kontaktovať. 

Kontakt